Attention, Love!

In collaborazione con il S&F DramaLovers
Risultati immagini per drama attention love

Informazioni

Titolo: Attention, Love!
Genere: Romantico
Episodi: 15
Rete di trasmissione: CTV
Periodo di trasmissione: dal 30 luglio 2017 al 5 novembre 2017
Orario di trasmissione: domenica alle 22:00

Cast

Wang Zi è Yan Li Zheng
Joanne Tseng è Zhong Shao Xi
Riley Wang è Wang Jin Li
Guo Shu Yao è An Xiao Qiao

Others
Xu Yi Fan (徐詣帆) as Zhong Run Fa 鍾潤發
Carolyn Chen as Zhou Chu Hong 周楚紅
Greg Han as Jin Yu Bin
Huang Xin Di (黃心娣) as Li Ru Pin 李如蘋
Dewi Chien (簡廷芮) as Bai Bai 白白
Zhang Guang Chen (章廣辰) as Da Mao 大毛
Qu Xian Ping (曲獻平) as A Ke 阿克
Yang Qiao Shuo (楊翹碩) as Xia Jian 小健
Bao Er (寶兒) as Yi Yi 依依
Lin Zi Shan (林子珊) as Xiao Er 小貳
He Zi Yan (何紫妍) as Shan Shan 珊珊
Gao Zhen Lin (高振麟) as great-grandfather
Zhou Ming Fu (周洺甫) as Yan Kuan Xiang 顏寬祥
Kelly Liao as Lin Mei Yue 林美月
Lang Zu Yun (郎祖筠) as Fu Ren Liang 傅仁良
Ke Shu Qin as Teacher Yue E 月娥老師
Pauline Lan as Lu Mei Hua
Alice Ke as Han Rong 韓蓉
Xie Kun Da as Zi Xiang 子祥
Jeremy Liu (劉子千) as Teacher Little Finger 小拇指老師
Darren Qiu as Wang Jin Wen 王晉文
Wang Dao Nan (王道南) as Wang Bo Hai 王渤海
Ceng Yu Jia (曾昱嘉) as Geek senior 宅男學長

Trama

Narra la storia di due amici, costretti a vivere insieme da adulti perché sono stati fidanzati da bambini dai rispettivi genitori e cercano di capire cosa sono l’uno per l’altro.

Traduzione: Simran_16 (S&F DramaLovers) – Gonghia (T&G Italian Fansub)
Revisione: Gonghina (T&G Italian Fansub)

Download

Raw: KoreanDramaX
Viki

Softsub

Episodio dal 01 al 15

Articoli:
0102030405 060708 09101112131415

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.